Sep 2013

Persbericht Real-X

logo_real-x

P E R S B E R I C H T
__________________________________

Actie voor het behoud van Real-X
Sluiting dreigt voor Apeldoorns skatepark/jongerencentrum

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen om de subsidie
voor de huur van Real-X te stoppen, staat vermeld in de
meerjarenprogrammabegroting 2014-2017. Dat zou betekenen dat Real-X haar
pand aan de Sleutelbloemstraat moet verlaten en met de jongeren weer op
straat komt te staan. De stichting is net vorig jaar gedwongen verhuisd van
de prinses Beatrixlaan naar de Sleutelbloemstraat omdat die locatie volgens
de gemeente verkocht zou zijn. Dit pand staat er echter nog steeds leeg en
onverkocht bij. Ook werd er door de gemeente bij vermeld dat er omwille van
de continuïteit van Real-X voor is gekozen om hen weer te laten verhuizen.
Maar aan die continuïteit lijkt nu al een vroegtijdg einde te komen. "Er is
ruimte gelaten in het huurcontract om Real-X eventueel door te verhuizen
naar de oude Zwitsalfabriek, het huidige Vlijtsepark. Maar nu wordt die
ruimte in het contract gebruikt om Real-X op straat te zetten! Dat betekent
hoogstwaarschijnlijk het einde van Real-X en dat kan toch niet de bedoeling
zijn." aldus Jolien Westerbroek, die samen met David Hornbeck en de jongeren
Real-X in 2005 zijn gestart als burgerinitiatief. Sindsdien is Real-X
uitgegroeid tot een jongerencentrum van formaat waar de jeugd zich sportief,
creatief en sociaal kan ontwikkelen. Voor de bijna 1000 jonge bezoekers per
maand, waaronder ook veel jeugd met een aandoening in het autistisch
spectrum, organiseert de stichting veel activiteiten en biedt zij ook
stageplekken en participatiebanen. Real-X is meerdere malen bekroond en
genomineerd voor haar activititeiten, zelfs met een Appeltje van Oranje.
"Voor de jongeren is het natuurlijk het beroerdst als Real-X moet sluiten.
Niet alleen zijn ze hun favoriete plek kwijt om te sporten en elkaar te
ontmoeten, zij hebben zich op alle fronten vrijwillig ingezet om deze plek
mogelijk te maken en hun vakanties opgeofferd om Real-X te verhuizen! Welke
dubbele boodschap geef je dan als gemeente af aan de vrijwillige jongeren,
terwijl je ze aan alle kanten beloond met vrijwilligersprijzen? De jongeren
zijn boos en verdrietig dat de gemeente ons op deze manier de das omdoet.
Zij gaan protesteren en hopen dat er heel veel mensen komen zodat de
gemeenteraad de plannen van B&W afkeurt en Real-X op deze locatie haar goede
werk kan blijven doen."
Real-X gaat tegen dit besluit inspreken op donderdag 10 oktober om 18.45 uur
op het gemeentehuis en nodigt medestanders uit om mee te protesteren. Real-X
is ook een handtekeningenactie gestart op hun website:
http://www.real-x.org.

_______________________________

Meer informatie over dit bericht, kunt u verkrijgen bij:
Jolien Westerbroek-Hornbeck
Stichting Real-X indoor fun-/skatepark

info@real-x.org
http://www.real-x.org
Comments